International Self-Report Delinquency Study (ISRD)

Slovakia

National Team

ISRD 3

Martin Lulei

Institute of Social Studies and Curative Education, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia

Luba Pavelová

Institute of Social Studies and Curative Education, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia

Vladimír Labáth

Institute of Social Studies and Curative Education, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia

ISRD3

Ondrušková, Elena; Pružinská, Jana; Pavelová,  Ľuba: Rodina, voľný čas, psychoaktívne látky a delikvencia. Bratislava: Univerzita Komeského, 2016. ISBN 978-80-223-4236-0.